Jubileuszowe spotkanie z okazji 15-lecia Gazety Krasnobrodzkiej

            W niedzielę 6 marca 2005 roku w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 15-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej”.

            Na spotkanie zostali zaproszeni: przedstawiciele władz samorządowych Krasnobrodu, twórcy, redaktorzy i współtwórcy G.K., drukarze i informatycy, kolporterzy, dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele mediów.

            Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości, którego dokonała redaktor naczelny GK – Mariola Czapla. Frekwencja nie była zbyt duża. Pewien wpływ na taką sytuację miała zapewne pogoda. Przez cały dzień padał obfity śnieg i wiał wiatr powodując tworzenie się zasp, co uniemożliwiło dojechanie do Krasnobrodu niektórym gościom.

            Ci, którzy pomimo niesprzyjającej aury przybyli na spotkanie, po ich powitaniu zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji przedstawiającej historię „Gazety Krasnobrodzkiej”. Prezentacja przygotowana przez Marcina Molendę uzupełniona komentarzem Redaktora Naczelnego G.K. przypomniała, a niektórym przybliżyła fakty z 15-letniej historii naszego pisma.

            Po zakończonej prezentacji głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych Krasnobrodu: Kazimierz Adamczuk – przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie i Janusz Oś – z-ca burmistrza Krasnobrodu, którzy w swoich  wypowiedziach nawiązali do początków G.K., a następnie  podziękowali wszystkim, którzy mieli swój wkład w tworzenie naszego pisma. Kończąc swoje wypowiedzi Samorządowcy życzyli członkom redakcji dalszego rozwoju Gazety i kolejnych jubileuszy.

            W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza i Redaktor Naczelny G.K. wręczyli podziękowania i upominki najaktywniejszym redaktorom i współpracownikom redakcji.  

            Podziękowania otrzymali: Mariola Kawecka, Łucja Oś, Sławomir Radliński, Marcin Molenda i Marek Molenda.  Przygotowane były jeszcze dwa podziękowania i upominki dla Sylwestra Lizuta i ks. Jacka Raka, ale ze względu na ich nieobecność na spotkaniu zostały im wręczone w późniejszym terminie.

            Były też kwiaty i życzenia dla Redaktor Naczelnej Marioli Czaplaod członków redakcji, czyli Marioli Kaweckiej, Marka i Marcina Molendów, a także od Urszuli Czapla – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.

            Kończąc oficjalną część jubileuszu uczestnicy wznieśli toast lampką szampana i zostali poczęstowani tortem urodzinowym przygotowanym specjalnie na tę okazję przez krasnobrodzkiego cukiernika pana Janusza Szpyrę.

            Podczas dalszej części spotkania był czas na poczęstunek, rozmowy i wspomnienia z 15 lat działalności „Gazety Krasnobrodzkiej”. Można też było obejrzeć prawie wszystkie wydania „G.K.” prezentowane na wystawie  zorganizowanej z okazji jubileuszu.

            Spotkanie, choć kameralne przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 

GALERIA