Wydawca i skład redakcji

Wydawca:
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26
22-440 Krasnobród

Skład Redakcji:
Mariola Czapla – redaktor naczelny
Mariola Kawecka
Marzena Mazurek
Joanna Cios – korekta

Opracowanie graficzne:
PharmDesign Justyna Chrabąszcz

Skip to content