20 lat „Gazety Krasnobrodzkiej”

            W 2010 roku mięło 20 lat od ukazania się pierwszego numeru „Gazety Krasnobrodzkiej”. Z okazji tej rocznicy 1 maja, podczas VIII Majówki Roztoczańskiej w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie jubileuszowe.

            W uczestniczyli w nim twórcy pisma oraz osoby, które współpracowały i współpracują z Redakcją tworząc kolejne jego wydania. Wśród zaproszonych gości byli również: władze samorządowe Krasnobrodu, liczna delegacja z zaprzyjaźnionej słowackiej miejscowości Krásny Brod, a także Ewa Witkowska-Piwko – kierownik oddziału Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim i Janusz Sokół – v-ce prezes Europejskiego Centrum Akredytacji w Brukseli, Hanna i Stefan Adamikowie z Warszawy, Zofia i Zbigniew Molendowie z Krasnobrodu i członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty Legionów. 

            Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości, a następnie przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej historii pisma, którego dokonała Mariola Czapla – redaktor naczelna „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

            Po zapoznaniu zebranych z 20-letnią historią GK przyszedł czas na podziękowania dla osób, które na przestrzeni lat aktywnie współpracowały przy jej tworzeniu. Słowa wdzięczności wyrazili Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś i Mariola Czapla. Wręczono również okolicznościowe podziękowania i upominki dla najaktywniejszych współtwórców pisma z ostatniego okresu. Otrzymali je: Marcin Molenda, Mariola Kawecka, Sylwester Lizut, ks. Krzysztof Maj, ks. Sławomir Skowroński, Józefa Kusz, Alina Słota, Maria Domańska, Radosław Cios-Mairot oraz Mariola Czapla. Przygotowano też podziękowania dla osób, które zajmują się sprzedażą GK, tj. Państwa Jolanty, Kazimierza i Wacława Adamczuków – właścicieli Marketu Spożywczego, Krystyny i Stanisława Borków – właścicieli Sklepu Spożywczo-Przemysłowego oraz Pani Marioli Czubat – właścicielki Kiosku w centrum Krasnobrodu. 


            Po oficjalnej części spotkania jego uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i degustację urodzinowego tortu. Wówczas był czas na rozmowy, wspomnienia oraz możliwość obejrzenia wystawy prezentującej archiwalne wydania „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

GALERIA

Skip to content